РУС/ENG
Department of Mathematics,
Faculty of Physics, MSU

Ph.D. Students

2020

 

 1. Argun Raul Larikovich (Thesis advisor: Assoc. Lukyanenko D.V.)
 2. Artemyeva Margarita Vitalievna (Supervisor: Prof. Bogolyubov A.N.)
 3. Bulatov Pavel Evgenievich (Thesis advisor: Prof. Nefedov N.N.)
 4. Mikhail Aleksandrovich Kaznacheev (Thesis advisor: Prof. Tikhonov N.A.)
 5. Lagutin Yuri Sergeevich (Thesis advisor: Prof. Yagola A.G.)
 6. Lagutina Alyona Alekseevna (Thesis advisor: Prof. Yagola A.G.)
 7. Ovsyannikov Evgeny Alekseevich (Thesis advisor: Prof. Korpusov M.O.)
 8. Simakov Roman Evgenievich (Thesis advisor: Prof. Nefedov N.N.)

 

 

2021

 

 1. Katasheva Indira Kuatovna (Thesis advisor: Prof. Korpusov M.O.)
 2. Kotsyubinsky Konstantin Alekseevich (Thesis advisor: Prof. Nefedov N.N.)
 3. Nikitchenko Alexander Denisovich (Thesis advisor: Prof. Bogolyubov A.N.)
 4. Topor Oleg Igorevich (Thesis advisor: Assoc. Borodachev L.V.)
 5. Yablochkin Denis Kirimovich (Thesis advisor: Prof. Korpusov M.O.)

 

2022

 1. Levashov Andrey Nikolaevich (Thesis advisor: Prof. Yagola A.G.)
 2. Matveeva Alexandra Konstantinovna (Thesis advisor: Prof. Korpusov M.O.)
 3. Khasaeva Tatiana Timurovna (Thesis advisor: Prof. Sokolov D.D.)

 

2023

 1. Aleshnovsky Valentin Sergeevich (Thesis advisor:  Prof. Golubtsov P.V.)
 2. Gorbachev Alexander Viktorovich (Thesis advisor:  Prof. Yagola A.G.)
 3. Frolova Maria Vladimirovna (Thesis advisor:  Prof. Sokolov D.D.)
 4. Shinkarev Valentin Dmitrievich (Thesis advisor:  Prof. Yagola A.G.)
 5. Shusharin Mikhail Maksimovich (Thesis advisor:  Prof. Bogolyubov A.N.)

 

Curator of group